Bp-montenegro
Bo?arska olimpijada
Kultura1

Tip: Festivali

Interesantna sportska tradicionalna manifestacija koja se u Tivtu održava u ljetnjem periodu (jul/avgust). Specifi?na i atraktivna je zbog starih narodnih pravila igre, pa samim tim predstavlja i turisti?ku atrakciju. Na tivatskoj bo?arskoj olimpijadi, osim takmi?ara iz Tivta, u?estvuju i takmi?ari iz velikog broja drugih gradova iz Crne Gore, kao i iz inostranstva. Bo?anje je u primorskim gradovima, a posebno u Tivtu tradicionalni sport koji stremi sve ve?oj popularizaciji kao najstarija manifestacija koja se u ovom gradu održava.Komentari


Još uvijek ne postoje komentari za ovaj unos.

Dodaj komentar
Back to top