Bp-montenegro
Dani magnolije i ''Turisti?ki cvijet''
Kultura1

Tip: Festivali

U okviru manifestacije “Dani magnolije” održava se tradicionalna akcija “Turisti?ki cvijet” organizovana od strane Turisti?ke organizacije Tivat. Akcija ima za cilj animiranje gra?ana da daju svoj doprinos ure?enju grada u hortikulturnom smislu, u susret ljetnjoj turisti?koj sezoni.

Akcija se otvara po?etkom maja, a komisija je angažovana na terenu cijele opštine Tivat sve do po?etka juna kada se biraju  najbolji kandidati.

Kategorije koje se biraju su: Najljepše ure?ena dvorišta,Najure?enije dvorište ispred stambeno-poslovnog prostora, Najljepši balkon, Najljepša živa ograda, Najljepše stablo magnolije ,Originalnost u hortikulturnom ure?enju prostora i dr...

U okviru Dana magnolije, Turisti?ka organizacija Tivat svake godine na specifi?an i nov na?in obilježi i dane u susret Turisti?kom cvijetu, akoji su zna?ajni dani u ekološkom kalendaru.

22.04.-Dan planete Zemlje

05.06. Svjetski dan zaštite životne sredine

U prvoj polovini juna organizuje se Sve?ana dodjela nagrada najboljim kandidatima u razli?itim kategorijama. Sve?ana dodjela nagrada je propra?ena bogatim kulturno zabavnim programom.Komentari


Još uvijek ne postoje komentari za ovaj unos.

Dodaj komentar
Back to top