Bp-montenegro
Fašinada
593a6b2cd1adfcc0509b995987e9fa22_w450

Tip: Festivali

Manifestacija pod nazivom “Fašinada” organizuje se 22.jula, slavi pronalaženje ikone Gospe na hridi i obilježavanje po?etka izgradnje ostrva Gospe od Škrpjele.
Legenda pri?a da su nekada davno dvojica Peraških ribara na hridi ispred grada na kojoj je kasnije nastalo ostrvo, pronašli ikonu Gospe (Bogorodice) sa Hristom.
Svake godine na taj dan Peraštani sa svojim barkama dovla?e kamenje i potapaju ga oko ostrva. To je vjekovima star obi?aj obnavljanja ovog vješta?kog ostrva. Ovaj obi?aj ima simboli?ke osnove da nadoknadi kamenje koje more odnosi. U njenoj jednostavnosti sa?uvano je drevno sje?anje na po?etak vjekovnih napora koji su bili potrebni da bi se oko malehridi (škrpjela) formiralo ostrvo sa platoom na kojem se uzdiže današnja crkva.

Ova tradicionalna manifestacija je dobila ime po italijanskoj rije?i ''fascia'', što zna?i traka ili povez, a tako je nazvana jer je konvoj barki, oki?enih jablanovim granama i napunjenih kamenjem, me?usobno povezan. U barkama su samo župnik i muškarci, nasljednici poznatih pomoraca i ugledniji Peraštani, dok ih žene pozdravljaju sa obale.Komentari


Još uvijek ne postoje komentari za ovaj unos.

Dodaj komentar
Back to top