Bp-montenegro
Tivatsko kulturno ljeto - PURGATORIJE
9ee7ce56-115e-4c98-a32b-92afe54636c5_mw800_s

Tip: Festivali

Turisti?ka organizacija Tivta u toku ljeta organizuje razne dogadjaje i manifestacije razli?itog karaktera. Od gastro ve?eri  u dogovoru sa hotelskom privredom grada  koje su oboga?ene raznim sadržajima poput folklornih i muzi?kih nastupa, preko razli?itih koncerata koje uljepšaju ljetnje ve?eri i ?iji se zvuci daleko ?uju, klapske ve?eri, pa sve do sportskih manifestacija.

Tivatsko kulturno ljeto - PURGATORIJE

Centar za kulturu Tivat organizuje najzna?ajniju kulturnu manifestaciju PURGATORIJE. Purgatorije, se održavaju u ljetnjem periodu (od sredine juna, do kraja avgusta). Tivatsko kulturno ljeto posebno je interesantno poslednjih godina, jer u vrijeme trajanja ovog festivala, posjetioci, medju kojima je veliki broj doma?ih i stranih gostiju, mogu vidjeti veoma dobre pozorišne komade i predstave, od kojih je najve?i broj nastao u produkciji Centra za kulturu Tivat. Najve?i broj predstava odvija se na tivatskoj ljetnjoj pozornici, smještenoj u ljetnjokovcu Bu?a. Takodje, sadržaji manifesatcije Purgatorije obiluju gostovanjima razlicititih i veoma kvalitetnih doma?ih i stranih pozorišnih trupa, predstavama, performansima, književnim ve?erima, likovnim izložbama i sl. Iz godine u godinu tivatski festival kulture sve je posje?eniji sto potvr?uje kvalitetet sadržaja koji ?ine program manifestacije. Turisti koji borave u Tivtu zahvaljuju?i bogatom sadržaju Purgatorija uvijek puni utisaka odlaze iz našeg grada i rado mu se opet vra?aju.Komentari


Još uvijek ne postoje komentari za ovaj unos.

Dodaj komentar
Back to top