Bp-montenegro

Kotor_1 Kotor_2 Kotor_3 Kotor_4 Kotor_5 Kotor_6 Kotor_7 Kotor_8 Kotor_9 Kotor_10 Kotor_11 Kotor_12

Kotor je smješten na jugoistočnom dijelu Bokokotorskog zaliva. Za Kotor možemo reći da je najpoznatiji crnogorski grad po pitanju kulture i kulturnih znamenitosti. Na ovom dijelu spajaju se ljepote mora, kamenite obale, obronaka planine Lovćen, serpentine ka tvrđavi San Đovani, srednjovjekovne palate, stari grad i nezaobilazni, uvijek, vedri duh njegovih građana. Kotor je za turiste vjekovima bio izazov, ali ne toliko turistički, koliko kao grad velike kulturne vrijednosti sa starovjekovnim spomenicima kulture, kakve su u prvom redu njegove crkve i katedrale. Na svakom koraku kroz Stari kotorski grad npr. možete se nakratko, makar kroz maštu, vratiti u Srednji vijek, barokno doba ili vrijeme gusara. U njemu su sačuvani tragovi ilirske i rimske kulture, preromanike, romanike, gotike, renesanse i baroka.

Zbog svojih izuzetnih univerzalnih kulturnih i prirodnih vrijednosti dio Zaliva Boke Kotorske, područje Kotora koje obuhvata kotorski i risanski dio zaliva, nalazi se od 1979.godine na UNESCO-voj Listi svjetskog naljeđa. Kulturna baština na ovom prostoru je prožeta sa prirodom i neodvojiva je od nje.

Reprezentativni primjerak romaničke arhitekture na Jadranu je veličanstvena  katedrala Sv. Tripuna u Kotoru izgrađena 1166.godine na ostacima prethodnog hrama iz IX vijeka. Osim katedrale, unutar grada Kotora sačuvano je bogato naslijeđe sakralne arhitekture iz XII-XX vijeka. Tu se ubrajaju: romanička crkva Sv. Luke je izgrađena u vrijeme vladavine velikog župana Nemanje i njegovog sina Vukana 1195.godine; romanička crkva Sv. Ane iz kraja XII vijeka, sa freskama iz XV vijeka; crkva Sv. Marije Koleđate (Gospe od zdravlja) iz 1221.godine u kojoj su ostaci monumentalnog freskoslikarstva kao i ranohrišćanske krstionice; gotička crkva Sv. Mihovila je podignuta na ostacima benediktinskog manastira iz VII vijeka (sa freskama iz XV vijeka); crkva Sv. Klare iz XIV vijeka, sa izuzetno lijepim mermernim oltarima, kao i pravoslavna crkva Sv. Nikole iz početka XX vijeka, sa bogatom zbirkom ikona. Crkva Svetog Nikole je jedna od najznačajnija pravolsavna crkva u Kotoru. Izgrđena je početkom dvadesetog vijeka, između 1902. i 1909.godine, na temeljima starije garđevine

Fortifikacioni kompleks tvrđave i bedema grada Kotora sastoji se iz dvije cjeline. Jednu čine bedemi koji opasuju staro urbano jezgro, sa pet bastiona i troja vrata za ulaz u grad. Drugu cjelinu čine bedemi koji se penju istočnom i južnom stranom brda sveti Ivan i sastaju se u tvrđavi na vrhu, uključujući i crkvu Gospe od Zdravlja u jedinstvenu cjelinu. Ukupna dužina bedema iznosi preko 4km, debljina 2-15m a visina mjestimično dostiže 20m. U današnjem obliku bedemi Kotora predstavljaju jedinstven primjer srednjevjekovne fortifikacione arhitekture na Mediteranu.
Trenutno bedeni imaju isključivo turističku namjenu i prilagođeni su za posjete turista tokom ljeta.

Kotor okružuju gradski bedemi. Grad ima troje vrata: Vrata od mora - glavna gradska vrata, Vrata od Gurdića – Južna vrata, i Vrata od rijeke – Sjeverna vrata. Kada se prođe kroz glavna gradska vrata izbija se pravo na glavni gradski trg “Trg od oružja”, koji je kako nekad tako i danas, bio i ostao glavno mjesto okupljanja. Tu su se održavali razni skupvi i bio je zborno mjesto mještana. Tačno preko puta glavnih gradskih vrata nalazi se gradski toranj koji potiče sa početka XVII vijeka sa stubom srama ispred njega. Toranj ima prizemlje, dva sprata i otvorenu lođu gdje je smješten satni mehanizam. Jugozapadno od tornja nalazi se Kula gradske straže na koju se nastavljaju glavna gradska vrata, a na njih Kneževa palata i Gradsko pozorište, koje je prvo na Balkanu počelo sa radom u XIX vijeku.

Asimetrični sklop uzanih ulicica i trgova odlikuje se mnoštvom srednjevjekovnih spomenika. Fascinantna je ornamentika vidljiva ne samo na monumentalno - istorijskim zdanjima, već i na porodičnim kućama u kojima se i dalje odvija život. Na velikom broju takvih objekata lako se uočavaju pečati minulih epoha. Vidljive su rimske oznake, brojevi, sentence, reljefi i figure lavova, zmajeva, zmija… Kotor je perepoznatljiv po baroknim prozorima, masivnim zidovima, bogato ukrašenim i vješto izrezbarenim svodovima palaca.

Back to top