Bp-montenegro

Img_4564 Img_4574 Img_4575 Img_4582 Img_4583 Img_4599 Img_4602 Img_4603 Img_4613 Img_4630

Perast je stari barokni grad koji se nalazi 12 km sjeverozapadno od Kotora ispod brda Sveti Ilija (873 m), na dijelu na kojem se razdvajaju Kotorski i Risanski zaliv, nasuprot morskog tjesnaca Verige. Sa svojim istorijskim spomenicima svrstan je na listu UNESCO-ve "Svjetske prirodne i istorijske baštine". Posebnu atrkciju predstavljaju dva ostrva sa kapelama ispred grada Perasta. Ostrvo Sv.Đorđe sa crkvom iz XII vijeka je prirodno. Odmah pored njega je i ostrvo Gospa od Škrpjela sa istoimenom crkvom i ovo je vještačko ostrvo.

Ostrvo Sveti Đorđe je bio i ostao inspiracija mnogih slikara, kao što su: Bocklin, Milunović, Meštrović, Stanić, Prijić, Đuranović. Sa njega su slikali Perast, Gospu od Škrpjela, Stoliv, Verige, Svetu Neđelju. Ostrvu su se takođe divili i poznati pisci: Bajron, Stendal, Pier Loti, Artur Miler, Hemingvej, Simo Matavulj, Vuk Karadžić, Danilo Kiš, Ivo Andrić, Branko Ćopić...

Ostrvo Sv.Đorđe, prirodno ostrvo i istoimena crkva, ujedno je i najstariji vjerski objekat u Perastu. Gospa od Škrpjele je ostrvo vještački izgrađeno stalnim nasipanjem kamenja i potapanjem starih brodova, oko hridi koja je tu postojala. Legenda priča da su nekada davno dvojica Peraških ribara na hridi ispred grada na kojoj je kasnije nastalo ostrvo, pronašli ikonu Gospe (Bogorodice) sa Hristom.

Manifestacija pod nazivom “Fašinada” koja se organizuje 22.jula, slavi pronalaženje slike Gospe na hridi i obilježavanje početka izgradnje ostrva Gospe od Škrpjela. Svake godine na taj dan Peraštani sa svojim barkama dovlače kamenje i potapaju ga oko ostrva. Ovaj običaj ima simboličke osnove da nadoknadi kamenje koje more odnosi. U njenoj jednostavnosti sačuvano je drevno sjećanje na početak vjekovnih napora koji su bili potrebni da bi se oko malehridi (škrpjela) formiralo ostrvo sa platoom na kojem se uzdiže današnja crkva. Na otoku Gospe od Škrpjela nalazi se bogat muzej sa lapidarijumom. 

Kao još jedna atrakcija gradova primorja, kako Kotora, Herceg Novog, Tivta, tako i Perasta predstavljaju palate sa izrazitim kulturno-istorijskim, umjetničkim i arhitektonskim vrijednostima koje predstavljaju jedan od značajnih segmenata kulturne baštine. Te reprezentativne kuće na najbolji način svjedoče o stepenu društvenog, ekonomskog i kulturnog razvoja i govore o kulturi stanovanja i stilu života čitave jedne sredine. U Perastu postoji 19 palata. Najveći broj je nastao u periodu od XVII do XVIII vijeka i ima barokne karakteristike.

Back to top