Bp-montenegro

U prostranoj Zetsko-bjelopavlićkoj ravnici, ispresjecanoj riječnim tokovima, u blizini Skadarskog jezera nalazi se glavni grad Crne Gore Podgorica. Izvanredan položaj, klima, blizina jezera i mora oduvijek su bili pogodni za formiranje naselja. Još prije dvije hiljade godina formirana su prva organizovana naselja. Prostor su naseljavali dva ilirska plemena Labeati i Dokleati. Labeati su naseljavali područje od Skadra do današnje Podgorice i imali svoje naselje, današnji Medun. Dokleati su stanovali u dolini rijeke Zete i imali brz ekonomski razvoj. Formirali su naselje koje je brojalo oko 10.000 stanovnika i o kome svjedoči bogato arheološko nalazište. Dolaskom Slovena nastaju nova naselja. Novo naselje na mjestu ruševine Ribnica formira se oko 300. godine i naziva se Birziminijum i bilo je važna trgovačka stanica. Prvi pomen imena Ribnica je iz 1216. godine u Žitiju Sv. Simeuna. Na ovom prostoru formira se i prva južnoslovenska država - Zeta. U jednom dokumentu iz kotorskog arhiva iz 1326. godine prvi put se pominje ime Podgorica. Grad je bilo središte veoma živog protoka roba, trgovaca, putnika, što je podspješilo njegov razvoj, ekonomsku moć, i strateški značaj. Turskom okupacijom 1474. Godine prekinut je ekonomski i kulturni razvoj grada. Turci su podigli veliku tvrđavu i dotadašnje naselje pretvorili u glavno i veoma jako uporište prema nepokornim plemenima. U isto vrijeme podizali su kule, kuće u orijentalnom stilu i uske ulice u dijelu grada koji se danas naziva Stara varoš, na ušću Ribnice u Moraču. Odlukama Berlinskog kongresa 1878. godine Podgorica je pripala Crnoj Gori. Ubrzo posle oslobođenja od turske vlasti, Podgorica se relativno brzo razvija. Grad postaje važno tržište, grade se putevi prema svim okolnim gradovima, 1902. dobija prvo značajno preduzeće – Fabriku duvana, a 1904. Zetsku štedionicu. U toku II svijetskog rata, Podgorica je bombardovna sedamdeset puta i gotovo do temelja razorena. Nakon oslobođenja, Podgorica je promjenila ime u Titograd 1946. godine da bi svoj izvorni naziv vratila 1992. godine. U posleratnom periodu Podgorica je doživjela sveopšti preobražaj. Značajno se razvila industrija, obrazovanje, osnovane su mnoge kulturne i zdravstvene institucije, a grad je modernim saobraćajnicama, željezničkim i vazdušnim vezama povezan sa čitavom zemljom i sa inostranstvom. Sve ovo uslovilo je da Podgorica osim glavnog grada postane administrativni, privredni, društveno- ekonomski, kulturni i saobraćajni centar Crne Gore. Današnja gradska opština se prostire na 1.441 km2 i naseljava je oko 155. 000 stanovnika. Grad se nalazi na 40 m nadmorske visine i presjecaju ga tokovi šest rijeka: Morače, Zete, Ribnice, Cijevne, Sitnice i Matice, pa se može nazvati i gradom mostova. Razvoju grada je najviše doprinio veliki broj preduzeća različitih djelatnosti što ga je učinilo privrednim centrom Crne Gore. U njemu je smješten i najveći industrijski kompleks republike Aluminijski kombinat. Najzastupljenije djelatnosti su trgovina, saobraćaj, prerađivačka industrija i ugostiteljstvo. U podgoričkoj opštini zahvaljujući plodnom zemljištu i bogatoj klimi u velikoj mjeri zastupljena je poljoprivreda (zemljoradnja, voćarstvo, vinogradarstvo I stočarstvo). Izvanredan geografski položaj, dobra saobraćajna povezanost sa morem i planinskim skijalištima i izletištima, neposredna blizina prirodnog rezervata i nacionalnog parka Skadarskog jezera, veći broj hotela i drugih ugositeljskih objekata čine da Podorica ima sve značajnije mjesto u turističkom prometu šireg područja. Podgorica kroz svojim potencijalom obogaćuje turistički sadžaj Crne Gore, kroz poslovni, tranzitni, izletnički, rekreativni, lovni, sportski i kongresni turizam. U Podgorici se nalazi i najveći broj institiucija kulture. Muzeji grada posjeduju eksponate iz dalje i bliže prošlosti grada i Crne Gore. Sliku o istoriji upotpunjuju spomenici kulture kao što su arheološka nalazišta (Duklja i Ribnica), crkva Sv. Đorđa pod Goricom (XI v.), Sahat kula (XIII v.), Dvorac Petrovića sa dvorskom kapelom i Perjaničkim domom i mnogi drugi. U Podgorici se nalazi i Crnogorsko narodno pozorište, više galerija, bioskopa i kulturnih centara. Grad predstavlja i obrazovni centar sa više visokoškolskih ustanova i sjedištem Univerziteta Crne Gore.

Back to top