Bp-montenegro

Dio 1 : O portalu

Portal welcome2montenegro je iz dobronamjernih razloga postavljen na internet mrežu. Svaki posjetilac je dobrodošao da koristi sve sadržaje i djelove portala ukoliko razumije i ne krši pravila definisana u pravilniku korišćenja. Sav sadržaj koji se nalazi na portalu i svim njegovim djelovima je objavljen u dobroj namjeri i dozvoljen je na korišćenje osobama svih dobi i uzrasta.

Cjelokupan sadržaj portala welcome2montenegro je sačinjen od sadržaja u vlastitoj svojini, sadržaja oglašivača i partnera, sadržaja postavljenog od strane korisnika / posjetilaca, besplatnih sadržaja kao i linkova ka spoljnim stranicama. Portal welcome2montenegro ne odgovara za korišćenje cjelokupnog sadržaja koji je dostupan na svim djelovima portala kao i samom portalu. Takođe, portal se odriče odgovornosti za svu potencijalnu štetu koja bi se mogla javiti usled korišćenja istog.

 

Dio 2 : O autorskim pravima

Sav vlastiti sadržaj koji uključuje tekstualne, slikovne, audio i vizuelne materijale, baze podataka i programerski kod i koji se nalazi na portalu welcome2montenegro i svim njegovim djelovima je podložan zakonu o autorskim pravima i portal polaže autorska prava na isti. Svako neovlašćeno korišćenje portala i njegovog cjelokupnog sadržaja se smatra kršenjem autorskih prava i podleže tužbi. Takođe, kršenjem autorskih prava se smatra i svako neovlašćeno korišćenje portala i njegovog cjelokupnog sadržaja bez prethodnog odobrenja vlasnika tih autorskih prava i podleže tužbi.

U situaciji da lice smatra da sadržaj objavljen na portalu welcome2montenegro narušava autorska prava definisana u Zakonu o autorskim pravima taj slučaj će istovremeno biti uzet u razmatranje i ukoliko se dokaže istinitost sadržaja podnijete žalbe svi sadržaji koji se ustanove kao sporni će se ukloniti sa portala.

 

Dio 3 : O zaštiti podataka korisnika

Svi podaci koje portal welcome2montenegro dobije od korisnika tokom upotrebe istog se koriste u dobroj namjeri i neće biti dostupni trećoj strani osim u specijalnom slučaju dozvole korisnika. Portal welcome2montenegro sakuplja podatke od korisnika tokom korišćenja i tokom procesa registracije na portal. Svi prikupljeni podaci koriste se u dobre svrhe i zarad poboljšanja kvaliteta portala welcome2montenegro kao i adaptiranja sadržaja portal publici koja ga posjećuje.

U podatke koje u skladu sa zakonom o zaštiti podataka portal prikuplja od korisnika tokom korišćenja spadaju podaci o računaru i podaci o internet provajderu dok u podatke koje portal prikuplja tokom procesa registracije spadaju podaci poput e-mail adrese, imena i prezimena i drugih.

Portal welcome2montenegro je u obavezi da u najvećoj mogućoj mjeri zaštiti privatnost svojih korisnika na taj način što sve privatne prikupljene podatke neće na bilo koji način dijeliti trećim licima osim u slučaju individualne saglasnosti korisnika i osim grupnih podataka o demografskim karakteristikama korisnika.

Portal welcome2montenegro nije u obavezi da čuva privatne podatke korisnika samo u slučaju ozbiljnijeg narušavanja pravilnika ponašanja portal kao i u slučaju bilo kakvih nezakonitih djela korisnika.

 

Dio 4 : Komentari na stranicama

Portal welcome2montenegro omogućava svim svojim posjetiocima i korisnicima da ostavljaju komentare na sadržaje stranica, i welcome2montenegro ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaje napisanih komentara od strane posjetioca i korisnika portala.

 

Dio 5: Fotografije i informacije na portalu

Portal welcome2montenegro ne snosi odgovornosti koje mogu da nastanu usled narušavanja autorskih prava na fotografije ili lažno predstavljanje autora fotografije prouzrokovane nepostojanjem sistema za kontrolu autentičnosti autora fotografije. Portal welcome2montenegro iz najbolje namjere postavlja fotografije hotela i lokacija i ne snosi odgovornost usled povrede autorskog prava. U slučaju da korisnik primijeti bilo kakav oblik narušenja autorskog prava ili lažnog predstavljanja u mogućnosti je da to prijavi na  admin@welcome2montenegro.com kako bi redakcija portala regulisala grešku ukoliko je nastala.
Takođe portal welcome2montenegro ne garantuje u potpunosti za tačnost brojeva telefona i ostalih podataka, jer može doći do greške prilikom unosa ili do promjene podataka. Vlasnici i odgovorna lica hotela i apartaman su dužni javiti nastalu promjenu kako bi greška bila ispravljena.

 

Dio 6 : O eksternim sadržajima

Svi linkovi koji su dio sadržaja portala welcome2montenegro koji adresiraju ka eksternim stranicama su postavljeni na portal iz najbolje namjere i portal ne preuzima nikakvu odgovornost za sve sadržaje koji se nalaze na istima.

 

Dio 7: O izmjenama pravilnika korišćenja

Portal welcome2montenegro posjeduje pravo da ukoliko se pojavi potreba izmjeni pravilnik korišćenja. Ukoliko dođe do značajne izmjene pravilnika korišćenja portal ima mogućnost da svoje korisnike obavjesti o istoj putem saopštenja ili slanjem e-maila na adrese korisnika. Podrazumijeva se da ukoliko korisnik upotrebljava portal je istovremeno i upoznat sa pravilnikom korišćenja kao i svim novonastalim izmjenama istog.

 

Poslednje izmene: Maj 2012.

Back to top